Copyright

Wszystkie treści i zdjęcia zawarte na publikowanych przeze mnie stronach są moją własnością (chyba że zaznaczono inaczej) – prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i przetwarzanie tych treści oraz zdjęć bez mojej zgody stanowi naruszenie prawa. Jeśli chcesz je wykorzystać, skontaktuj się poprzez e-mail.

Ponadto, wszystkie moje wzory przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego. To oznacza, że nie możesz ich powielać czy udostępniać osobom trzecim. Nie możesz również zlecać innym wykonania rzeczy na podstawie tych wzorów.

Sprzedaż produktów zrobionych na podstawie tych wzorów również nie jest możliwa. Natomiast możesz samodzielnie robić z nich gotowe rzeczy i dawać je innym w prezencie.

Przypominam, że naruszenie praw autorskich grozi odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisach Kodeksu Cywilnego.

Alicja Szyntor


All images and content contained on this pages are my property (unless otherwise noted) – rights reserved. Copy and processing of these photos and contents without my permission is a violation of the law. If you want to use them, contact by e-mail.

The patterns are the property of Alicja Szyntor and are for personal, non-commercial use only. Copying, selling or distributing these patterns (electronically or physically) is prohibited. It is forbidden to sell any items produced by following the directions from the patterns.

Alicja Szyntor